Att hyra

Vi har 2 banor. Följande gäller vid uthyrning, 2 timmar med instruktör:

·         Privat

o   800 kronor för grupp om minst 6 stycken

o   150 kronor per person minst 4 personer

·         Företag 1000 kronor

·         Betalning sker kontant eller på vårt bankgiro 0802-5405. Faktura skickas till företag om så önskas.

·         Medtag gymnastikskor för inomhus bruk. Vi har låneskor i olika storlekar.

·         Klot ingår i uthyrningen.

Här kan du kolla bokningsläget:

Bokningsläget